sabato 8 novembre 2008

LIMBA ROMÂNĂ

BIBLIOGRAFIE RECOMANDABILĂ CELOR CARE VOR
SĂ-ŞI PERFECŢIONEZE LIMBA ROMÂNĂ
(în ordine cronologică)


• Acad. RSR, Dicţionar ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Ed. Enciclopediei, Chişinău, 1991, 802 pp.

*

• Acad. RSR, Gramatica limbii române (ediţia a II-a), Ed. Acad. RSR, Buc., 1966, 2 vol.: 440 pp, 592 pp.
• Ştefania Popescu, Gramatică practică a limbii române, Ed. Orizonturi, Buc., 1995, 654 pp.
• Dumitru Bejan, Gramatica limbii române (compendiu), Ed. Echinox, Cluj, 1996, 416 pp.

• Dumitru Irimia, Gramatica limbii române, Ed. Polirom, Iaşi, 1997, 544 pp.
• Liana Pop, Victoria Moldovan (coord.), Grammaire du roumain – Romanian Grammar – Gramatica limbii române, Ed. Echinox, Cluj, 1997, 264 pp.

*

• Al. Graur, Limba corectă, Ed. Şt., Buc., 1963, 40 pp.
• Ion Roman, Vorbiţi mai bine, scrieţi mai bine româneşte, Ed. Şt., Buc., 1966, 144 pp.
• Al. Graur, Puţină… aritmetică, Ed. Şt., Buc., 1971, 232 pp.
• N. Mihăescu, Carte despre limba românească, Ed. Did. şi Ped., Buc., 1972, 188 pp.
• (V. Breban – coord.) Limba română corectă (Probleme de ortografie, gramatică, lexic), Ed. Şt., Buc., 1973, 384 pp.
• Al. Graur, Mic tratat de ortografie, Ed. Şt., Buc., 1974, 176 pp.
• Al. Graur, „Capcanele” limbii române, Ed. Şt. şi Enc., Buc., 1976, 104 pp.
• N. Mihăescu, Aspecte lexicale şi gramaticale ale limbii române literare, Ed. Şt. şi Enc., Buc., 1978, 160 pp.
• Ion Roman, Vorbiţi mai bine, scrieţi mai bine româneşte, Ed. Ion Creangă, Buc., 1978, 200 pp.
• C. Dimitriu, Gramatica limbii române explicată, Ed. Junimea, Iaşi, 1979, 398 pp.
• G. Beldescu, Ortografie, ortoepie, punctuaţie, Societatea de Ştiinţe Filologice, Buc., 1982, 224 pp.
• Al. Graur, Dicţionar al greşelilor de limbă, Ed. Acad. RSR, Buc., 1982, 80 pp.
• N. Mihăescu, Norme, abateri şi inovaţii în limba română contemporană, Ed. Albatros, Buc., 1982, 192 pp.
• N. Mihăescu, Aspecte ale limbii române contemporane, Ed. Albatros, 1984, 160 pp.
• G. Beldescu, Ortografia actuală a limbii române, Ed. Şt şi Enc., Buc., 1985, 272 pp.
• Flora Şuteu, Dificultăţile ortografiei limbii române, Ed. Şt. şi Enc., Buc., 1986, 184 pp.
• Mioara Avram, Probleme ale exprimării corecte, Ed. Acad. RSR, Buc., 1987, 280 pp.
• Angela Bidu-Vrănceanu, Narcisa Forăscu, Cuvinte şi sensuri, Ed. Şt. şi Enc., Buc., 1988, 240 pp.
• (Inst. de Filologie „Al. Philippide” – Iaşi), Ortografia limbii române, Ed. Instititul European, Iaşi, 124 pp.
• Dorin N. Uritescu, De la chioşcari la vesternizare – Mic dicţionar de termeni actuali, Ed. Humanitas, Buc., 1993, 132 pp.
• Gh. Bulgăre, Limba română (Fonetică, lexic, morfologie, sintaxă, stilistică), Ed. Vox, Buc., 1995, 336 pp.
• Dorin N. Uritescu, Noutăţi în ortografie – Corectitudine şi greşeală, Ed. Procion, Buc., 1995, 202 pp.
• G. Beldescu, Punctuaţia în limba română, Ed. Gramar, Buc., 1997, 224 pp.
• Florica Dimitrescu, Dicţionar de cuvinte recente (ediţia a II-a), Ed. Logos, Buc., 1997, 252 pp.
• I. Funeriu, Principii şi norme de tehnoredactare computerizată, Ed. Amarcord, Timişoara, 1998, 306 pp.
• Ileana Mureşanu, Capcane ale limbii române, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1998, 342 pp.
• N. Felecan, Probleme de vocabular şi de exprimare corectă, Ed. Vox, Buc., 1999, 142 pp.
• G. Gruiţă, Gramatica normativă (77 de întrebări – 77 de răspunsuri), Ed. Polirom, Iaşi, 1999, 192 pp.
• Ilie Ştefan Rădulescu, Vorbiţi şi scrieţi corect • Erori frecvente în limbajul cotidian, Ed. Teora, Buc., 1999, 144 pp.
• Gh. N. Vasilache, Ştiţi să scrieţi corect?, Ed. Polirom, Iaşi, 1999, 224 pp
• Valeria Guţu Romalo, Corectitudine şi greşeală (Limba română de azi), Ed. Humanitas, Buc., 2000, 280 pp.
• Tatiana Slama-Cazacu, Stratageme comunicaţionale şi manipularea, Ed. Polirom, Iaşi, 2000, 200 pp.
• N. Mătcaş, E. Şoşa, F. Şuteu, Româna corectă, Ed. Universal Dalsi, Buc., 2000, 152 pp.
• Gh. C. Moldoveanu, Ortografia limbii române. Privire istorică, Ed. Univ. „Ştefan cel Mare”, Suceava, 2000, 168 pp.
• Adriana Stoichiţoiu-Ichim, Vocabularul limbii române actuale, Ed. All, Buc., 2001, 160 pp.
• Ilie Ştefan Rădulescu, Să vorbim şi să scriem corect • Erori frecvente în limbajul cotidian, Ed. Niculescu, Buc., 2002, 240 pp.ABREVIERI: Acad.=Academia, Buc.=Bucureşti, Ed.=Editura, coord.=coordonator(i), Ed. Did. şi Ped.= Editura Didactică şi Pedagogică, Ed. Şt.=Editura Ştiinţifică, Ed. Şt. şi Enc.=Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, pp.=(de) pagini, RSR=Republica Socialistă România, Univ.=Universitate(~ăţii).
• = Lucrare de nivel foarte accesibil. (Dar şi celelalte titluri se adresează unui public larg, nu doar specialiştilor).

0 commenti: